Paide KK7 ja Narva korvpallitüdrukute ühine laager
07/08/2021

27-30. juunil toimus Paides KK7 ja Narva korvpallitüdrukute ühine laager, kus mängiti korvpalli, õpiti keeli ja lahendati erinevaid ülesandeid. Noored korraldasid ise ka spordipäeva Paide Tehisjärve ääres.

Programmi Noortekohtumised eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-19 aastaste erineva emakeelega noorte omavaheliste kontaktide sõlmimist, teineteisemõistmist ja suhtlemisjulguse arengut ning luua tingimused noorte omaalgatuslikeks tegevusteks, mille kaudu arendada kodanikupädevust.

Tegevjuht Viljar: “Kahe laagri ettevalmistamine, augustis lähevad KK7 tüdrukud Narva, algas juba märtsis projekti koostamise ja täiendamisega, juunis käisime piirilinnas “luurel” ehk näost näkku kohtumas. Suhtlemine läks iga trenni ja ühistegevusega üha julgemaks ja usun, et see oli põnev kogemus kõigile. Meie tüdrukud ei oska vene keelt ja narvalased ei räägi väga eesti keelt, kuigi ilmselt aru saavad päris hästi. Laagri jooksul õpiti mitmeid väljendeid mõlemas keeles, suheldi ka käte ja jalgadega ning korvpall on ikkagi universaalne keel. Igal juhul oli see tore kogemus ja ootame juba Narva laagrit!”

#paidekk7 #korvloeb #paidenarvalaager2021